نامه سرگشاده اساتید دانشگاه شریف به رهبر انقلاب و مردم ایران

دانشگاه شریف

یکصد و سه تن از استادان دانشگاه صنعتی شریف در حمایت از دکتر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی به رهبر انقلاب و مردم شریف ایران نامه‌ سرگشاده‌ای را منتشر کردند.

ادامه خواندن نامه سرگشاده اساتید دانشگاه شریف به رهبر انقلاب و مردم ایران